GettyImages-1153908151 copy

Duurzaamheid

Als 's werelds grootste sieradenmaker zijn we vastbesloten om onze milieuvoetafdruk te verminderen en tegen 2025 volledig koolstofneutraal te zijn. Ontdek onze duurzaamheidspraktijken.

Onze ambities: 1 van de 4

100% koolstofneutraal

Begin 2020 committeerde Pandora zich aan een volledig koolstofneutrale bedrijfsvoering tegen 2025. Dit omvat al onze productiefaciliteiten, kantoren, winkels en magazijnen.

Onze ambities: 2 van de 4

Naar 100% gerecycled goud en zilver

Tegen 2025 zal al het goud en zilver dat voor onze producten wordt gebruikt, afkomstig zijn uit gerecyclede bronnen.

Onze ambities: 3 van de 4

Hernieuwbare energie

We zetten ons in om tegen het eind van 2020 100% hernieuwbare energie te betrekken op onze productiefaciliteiten.

Onze ambities: 4 van de 4

Op wetenschap gebaseerd doel

Door ons aan te sluiten bij het initiatief 'Science Based Targets' hebben we ons voorgenomen om de CO2-uitstoot in onze volledige waardeketen te verminderen, in overeenstemming met het Akkoord van Parijs.

HIGH_RGB_PAN_CORP17_0096_1116_N21_RGB
PAN_CORP18_0034_1031_N21_RGB copy
Circulaire en duurzame sieraden

Naar circulariteit

Bij Pandora zetten we ons in om circulair te worden in onze materialen en afval, zoals met het gebruik van zilver en goud dat oneindig gerecycled kan worden.

Feiten: 1 van de 5

Een meer verantwoordelijke houding

De milieukosten van een zirkonia zijn slechts 0,001% van die van een gedolven diamant. Leer meer over onze man-made-stenen - de stenen die het meest gebruikt worden in sieraden van Pandora.

Feiten: 2 van de 5

Gerecyclede materialen hebben een lagere impact

Door gerecyclede metalen in te kopen, verminderen we in koolstofuitstoot met twee derde voor zilver en meer dan 99% voor goud, volgens levenscyclusanalyses.

Feiten: 3 van de 5

Inkopen van gerecyclede metalen

In 2019 was zilver goed voor meer dan de helft van onze materialen, gemeten naar gewicht - en 71% van al ons zilver en goud was afkomstig van gerecyclede bronnen.

Feiten: 4 van de 5

Onze vier belangrijkste afvalstromen

Ons hoge recyclingpercentage wordt vooral gedreven door 100% recyclingpercentages voor onze vier belangrijkste afvalstromen: gips, glas, was en rubber.

Feiten: 5 van de 5

Een duurzame toekomst

In ons streven om onze bredere milieuvoetafdruk te reduceren, werken we ernaar toe dat al onze materialen hernieuwbaar, gerecycled of op andere wijze duurzaam zijn.

HIGH_BIRTH17_NOVEMBER_05_RGB
_Y9A9599_Pink_N21 copy 2
Een gereduceerde milieuvoetafdruk

Recyclingpercentage van 88%

Naast het reduceren van onze koolstofuitstoot, werken we continu aan het verminderen van onze bredere milieuvoetafdruk. Afgelopen jaar werd 88% van al het afval van onze productiefaciliteiten gerecycled.

MEDIUM_PAN_CORP18_0064_011116_N21_RGB copy
southpole1199-03_1920x768 copy
Produceren voor de toekomst

Groene faciliteiten

De productiefaciliteiten van Pandora in Thailand behoren tot de modernste en meest energie-efficiënte in de industrie. Om ons doel te bereiken van 100% hernieuwbare energie, moeten we eerst onze eigen groene energieproductie verhogen door zonnepanelen te installeren op al onze productiefaciliteiten. Tegelijkertijd zetten we ons in om het afvalmateriaal en -water op onze eigen productiefaciliteiten te reduceren of recyclen.

Feiten: 1 van de 3

Vermindering van de jaarlijkse CO2e

Door over te stappen naar 100% hernieuwbare energie, reduceert Pandora de jaarlijkse koolstofvoetafdruk met meer dan 35.000 ton.

Feiten: 2 van de 3

Ons watergebruik en afval

In onze belofte om onze bredere milieuvoetafdruk continu te verminderen, kijken we ook naar het watergebruik en de afvalproductie op onze productiefaciliteiten.

Feiten: 3 van de 3

Verbeteringen in waterrecycling

Als een resultaat van verschillende investeringen in waterrecycling op onze productiefaciliteiten, hebben we ons waterrecyclingspercentage verhoogt van 22% in 2018 naar 23% in 2019.

MEDIUM_PAN_CORP18_0062_1031_N21_RGB copy
MEDIUM_PAN_CORP17_0332_1221_N21_RGB copy

Onze aanwezigheid in Thailand

Onze productielocaties in Thailand bieden een veilige, gezonde en betrokken werkplek voor meer dan 10.000 mensen. Naast een concurrerend salaris, doen de werknemers op onze productiefaciliteiten hun voordeel met uitgebreide professionele en persoonlijke ontwikkelingstrainingen, ouderschapslessen, toegang tot de bibliotheek, kantines en gratis busvervoer naar en van het werk.

Verantwoord inkopen

Impact via leveranciers

We zetten ons in om te werken met leveranciers die onze toewijding aan duurzaamheid delen, en in 2019 zette Pandora stappen om ons 'Responsible Sourcing Programme' in lijn te krijgen met onze ambities op het gebied van duurzaamheid. Onze categoriespecifieke benadering van verantwoord inkopen is erop gericht onze prestaties voortdurend te verbeteren rond drie doelstellingen: verantwoordelijkheid, traceerbaarheid en transparantie.

Q1_MODEL_MARCH_HELLOSPRING_ROSE_04_RGB copy
Prestatiedoelstellingen: 1 van de 3

Verantwoordelijkheid

We verbeteren de sociale en milieuvoetafdrukken van onze toeleveringsketen, voornamelijk met het selecteren van leveranciers die voldoen aan de categoriespecifieke, internationaal erkende normen. Bijvoorbeeld, in 2019 waren al onze metaalraffinaderijen gecertificeerd in overeenstemming met de normen van de LBMA of de RJC - Responsible Jewellery Council.

Prestatiedoelstellingen: 2 van de 3

Traceerbaarheid

We verbeteren ons vermogen om de oorsprong van onze grondstoffen te traceren en verzekeren dat grondstoffen conflictvrij zijn. Hierbij worden wij geïnformeerd door de OESO Guidelines for Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct - richtlijnen voor due diligence voor verantwoordelijk zakelijk gedrag.

Prestatiedoelstellingen: 3 van de 3

Transparantie

We zullen de bekendmaking van de belangrijkste leveranciers en de structuur van onze toeleveringsketens verbeteren. Sinds 2018 maken we onze leveranciers van zilverkorrels, goudkorrels en diamanten bekend, en we zullen dit uitbreiden naar onze andere primaire grondstoffen.

Doelen voor duurzame ontwikkeling

Pandora ondersteunt de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Vier doelen in het bijzonder sturen onze strategie omdat we hier het meeste bij kunnen dragen.

Wil je meer weten?

Download het Pandora Sustainability Report (pdf)  om meer te lezen over onze beloftes, activiteiten, processen en resultaten.

Download het rapport (pdf)