GettyImages-1153908151 copy

Duurzaamheid

Als 's werelds grootste sieradenmaker zijn we vastbesloten om onze milieuvoetafdruk te verminderen en tegen 2025 onze eigen bedrijfsvoering volledig koolstofneutraal te maken. Ontdek onze belofte om onze duurzaamheidspraktijken te bereiken.

Onze ambities: 1 van de 4

Onderweg naar koolstofneutraal

Begin 2020 committeerde Pandora zich aan een volledig koolstofneutrale bedrijfsvoering tegen 2025. Dit omvat al onze productiefaciliteiten, kantoren, winkels en magazijnen.

Onze ambities: 2 van de 4

Onderweg naar gerecycled zilver en goud

Tegen 2025 zal al het goud en zilver dat voor onze producten wordt gebruikt, afkomstig zijn uit gerecyclede bronnen.

Onze ambities: 3 van de 4

Hernieuwbare energie

Pandora zet zich in om tegen 2025 alleen nog maar gerecycled zilver en goud te gebruiken voor zijn sieraden.

Onze ambities: 4 van de 4

Op wetenschap gebaseerd doel

In 2020 gebruikten we op onze productiefaciliteiten in Thailand 100% hernieuwbare energie.

HIGH_RGB_PAN_CORP17_0096_1116_N21_RGB
PAN_CORP18_0034_1031_N21_RGB copy
Oneindig gerecycled

Naar circulariteit

Bij Pandora zetten we ons in om circulair te worden in onze materialen en afval, zoals met het gebruik van zilver en goud dat oneindig gerecycled kan worden.

Feiten: 1 van de 5

Een meer verantwoordelijke houding

De milieukosten van een zirkonia zijn slechts 0,001% van die van een gedolven diamant. Leer meer over onze man-made-stenen - de stenen die het meest gebruikt worden in sieraden van Pandora.

Feiten: 2 van de 5

Gerecyclede materialen hebben een lagere impact

Door gerecyclede metalen in te kopen, verminderen we in koolstofuitstoot met twee derde voor zilver en meer dan 99% voor goud, volgens levenscyclusanalyses.

Feiten: 3 van de 5

Inkopen van gerecyclede metalen

In 2020 was zilver goed voor meer dan de helft van al onze ingekochte materialen, gemeten naar gewicht - en ongeveer 60% van al ons zilver en goud was afkomstig van gerecyclede bronnen.

Feiten: 4 van de 5

Onze vier belangrijkste afvalstromen

Ons hoge recyclingpercentage wordt vooral gedreven door 100% recyclingpercentages voor onze vier belangrijkste afvalstromen: gips, glas, was en rubber.

Feiten: 5 van de 5

Een duurzame toekomst

In ons streven om onze bredere milieuvoetafdruk te reduceren, werken we ernaar toe dat al onze materialen hernieuwbaar, gerecycled of op andere wijze duurzaam zijn.

HIGH_BIRTH17_NOVEMBER_05_RGB
_Y9A9599_Pink_N21 copy 2
Een gereduceerde milieuvoetafdruk

Recyclingpercentage van 90%

Naast het reduceren van onze koolstofuitstoot, werken we continu aan het verminderen van onze bredere milieuvoetafdruk. Afgelopen jaar werd meer dan 90% van al het afval van onze productiefaciliteiten gerecycled.

MEDIUM_PAN_CORP18_0064_011116_N21_RGB copy
southpole1199-03_1920x768 copy
Produceren voor de toekomst

Groene faciliteiten

De productiefaciliteiten van Pandora in Thailand behoren tot de modernste en meest energie-efficiënte in de industrie. Onze productiefaciliteiten in Thailand zijn verantwoordelijk voor de helft van ons wereldwijde energieverbruik. In 2020 zijn we overgestapt op 100% hernieuwbare energie, verkregen uit lokale zonne-energieprojecten. Tegelijkertijd zetten we ons in om het afvalmateriaal en -water op onze eigen productiefaciliteiten te reduceren of recyclen.

Feiten: 1 van de 3

Vermindering van de jaarlijkse CO2e

Door over te stappen naar 100% hernieuwbare energie, reduceert Pandora de jaarlijkse koolstofvoetafdruk met meer dan 35.000 ton.

Feiten: 2 van de 3

Ons watergebruik en afval

In onze belofte om onze bredere milieuvoetafdruk continu te verminderen, kijken we ook naar het watergebruik en de afvalproductie op onze productiefaciliteiten.

Feiten: 3 van de 3

Verbeteringen in waterrecycling

Als een resultaat van verschillende investeringen in waterrecycling op onze productiefaciliteiten, hebben we ons waterrecyclingspercentage verhoogd van 14% in 2019 naar 16% in 2020.

MEDIUM_PAN_CORP18_0062_1031_N21_RGB copy
MEDIUM_PAN_CORP17_0332_1221_N21_RGB copy

Onze aanwezigheid in Thailand

Onze productielocaties in Thailand bieden een veilige, gezonde en betrokken werkplek voor meer dan 11.000 mensen. Wij willen ervoor zorgen dat onze medewerkers toegang hebben tot goede gezondheidszorg, inclusief gezondheidsbevorderende activiteiten, welzijnsprogramma’s, 24-uurs verpleegzorg, toegang tot bibliotheken, kantines op de locatie, en nog veel meer.

Verantwoord inkopen

Impact via leveranciers

We zetten ons in om te werken met leveranciers die onze toewijding aan duurzaamheid delen, en in de afgelopen jaren heeft Pandora stappen gezet om ons 'Responsible Sourcing Programme' in lijn te krijgen met onze ambities op het gebied van duurzaamheid. Onze categoriespecifieke benadering van verantwoord inkopen is erop gericht onze prestaties voortdurend te verbeteren rond drie doelstellingen: verantwoordelijkheid, traceerbaarheid en transparantie.

Q1_MODEL_MARCH_HELLOSPRING_ROSE_04_RGB copy
Prestatiedoelstellingen: 1 van de 3

Verantwoordelijkheid

We verbeteren voortdurend de sociale en milieuvoetafdrukken van onze toeleveringsketen, voornamelijk met het selecteren van leveranciers die voldoen aan de categoriespecifieke, internationaal erkende normen. Zo is al het zilver en goud dat voor de vervaardiging van onze juwelen wordt gebruikt, afkomstig van gecertificeerde verantwoorde bronnen volgens de Code of Practice van de Responsible Jewellery Council of de Good Delivery Rules van de London Bullion Market Association. Dit wordt bevestigd door due diligence bij onze leveranciers.

Prestatiedoelstellingen: 2 van de 3

Traceerbaarheid

We verbeteren ons vermogen om de oorsprong van onze grondstoffen te traceren en verzekeren dat grondstoffen conflictvrij zijn. Hierbij worden wij geïnformeerd door de OESO Guidelines for Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct - richtlijnen voor due diligence voor verantwoordelijk zakelijk gedrag.

Prestatiedoelstellingen: 3 van de 3

Transparantie

We zullen de bekendmaking van de belangrijkste leveranciers en de structuur van onze toeleveringsketens verbeteren. Sinds 2018 maken we onze leveranciers van zilverkorrels, goudkorrels en diamanten bekend, en we zullen dit uitbreiden naar onze andere primaire grondstoffen.

Doelen voor duurzame ontwikkeling

Pandora ondersteunt de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Vier doelen in het bijzonder sturen onze strategie omdat we hier het meeste bij kunnen dragen.