COLOFONBeheerder van deze website:

PANDORA eSTORE is de handelsnaam voor de officiële online winkel voor PANDORA-producten. Deze specifieke eSTORE is bedoeld voor klanten in Nederland.

De PANDORA eSTORE en -website worden beheerd door Supplies Distributors SA, een partner van PANDORA A/S (“PANDORA”) en wederverkoper van PANDORA-producten via de eSTORE;

Supplies Distributors SA, rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, België (hierna “SDSA”).


Contact:
Voor bestellingen en leveringen naar NEDERLAND
e-mail: nl@pandora.net
Gratis telefoonnummer 0800 022 6409

Identiteitsgegevens SDSA:

SDSA is ingeschreven bij de Tribunal de Commerce, Luik, België, onder nummer BE0475.286.142.
Btw-nummer: BE 0475.286.142.


Voorwaarden en retourbeleid:

De voorwaarden van PANDORA eSTORE zijn van toepassing op alle bestellingen en leveringen via deze website. Deze voorwaarden beschrijven de rechten van onze klanten, inclusief informatie over garanties en de bedenktijd.


Intellectuele eigendomsrechten:

Alle op deze website gebruikte rechten op foto’s, inclusief auteursrechten, berusten bij PANDORA of er zijn door PANDORA de licentierechten voor verkregen.Op de door PANDORA gemaakte inhoud en werken op deze pagina’s is auteursrecht van toepassing. Voor verveelvoudiging, verwerking, verspreiding en elke andere vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is voorafgaande schriftelijke toestemming van PANDORA of de betreffende auteursrechthebbende vereist. Downloads en kopieën van deze pagina’s zijn uitsluitend toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud niet is gemaakt door PANDORA zijn de nodige licenties van auteursrechten van derden verkregen.

PANDORA en PANDORA eSTORE zijn in Europa en andere jurisdicties gedeponeerde handelsmerken van PANDORA A/S.

Deze handelsmerken en handelsmerktekens mogen niet in verband worden gebracht met enig product of enige dienst die niet van PANDORA is en mogen niet worden gebruikt op een manier die kan leiden tot verwarring onder klanten van PANDORA of die de goede naam van PANDORA kan aantasten of PANDORA in diskrediet kan brengen.