Jongeren een stem geven

Het Pandora for UNICEF-partnerschap zamelt geld in voor UNICEF om kinderen en jonge mensen over de hele wereld te ondersteunen met programma's die onderwijs, gendergelijkheid, mensenrechten en persoonlijke empowerment omvatten. Draag je steun aan UNICEF met onze nieuwe stamboombedel.

UNICEF promoot geen bedrijven, merken, producten of diensten.