Algemene voorwaarden

De winactie is niet aangesloten bij Facebook en wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. De ontvanger van de door de deelnemer verstrekte informatie is niet Facebook Inc., maar Pandora Jewelry GmbH, als beheerder van het Pandora Facebook-account (ook wel: "organisator").

De winactie eindigt op 24 mei 2020 om middernacht.

Deelname aan de winactie is alleen mogelijk onder de hierin vermelde voorwaarden. Door deel te nemen aan de winactie erkent de deelnemer uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden. De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen te wijzigen, aan te passen, te beëindigen of te annuleren.

Geschiktheid

In Nederland woonachtige personen die ten minste 18 jaar oud zijn op het moment van deelname komen in aanmerking voor deelname. Pandora-medewerkers komen in aanmerking voor deelname, maar niet om te winnen. De organisator behoudt zich het recht voor om de geschiktheid te controleren en om een ​​bewijs van leeftijd en identiteit aan te vragen (bijvoorbeeld een kopie van de identiteitskaart). Iedereen die niet binnen twee dagen aan dit verzoek voldoet, wordt uitgesloten van deelname.

Deelname

Door een comment te plaatsen onder de post, vindt deelname aan de wedstrijd plaats. Racistische, pornografische en gewelddadige of andere aanstootgevende inhoud is over het algemeen uitgesloten van deelname en wordt onmiddellijk verwijderd. Meerdere berichten worden beschouwd als een enkele deelname.

Winst

Je kan 1 van de 10 Pandora 2020 Limited Edition Charms van mei winnen. De prijs kan niet contant worden uitbetaald. De prijs wordt verzonden naar het adres dat door de winnaar is opgegeven.

Winstbepaling

De beste 10 styling ideeën winnen, binnen drie werkdagen na sluiting van de wedstrijd. De winnaar wordt rechtstreeks gecontacteerd via een Facebook-bericht. De winnaar heeft een week de tijd om zijn contactgegevens in het bericht te sturen. Als de winnaar niet binnen deze periode reageert, vervalt de prijs zonder vergoeding. Vervolgens wordt een tweede winnaar bepaald, waarvoor ook de voorgaande voorwaarden gelden. Als deze winnaar zich niet registreert wordt de prijs verbeurd zonder vergoeding en wordt er geen verdere winnaar bepaald.

Disclaimer

De organisator is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van deelname aan de promotie of het onbereikbaar zijn van de internetserver, tenzij deze te wijten is aan grove nalatigheid of opzettelijke acties waarvoor de organisator verantwoordelijk is.

Uitsluiting van verhaal

Rechtsmiddelen zijn uitgesloten.

Overig

Indien individuele bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de rechtsgeldigheid van de overige voorwaarden. Het wordt vervangen door een passende bepaling die het meest overeenkomt met het doel van de ongeldige bepalingen.

Privacybeleid

Voor zover persoonlijke gegevens van deelnemers worden verzameld als onderdeel van de promotie, zullen deze gegevens uitsluitend worden verzameld, verwerkt en gebruikt door de organisator voor het uitvoeren van de promotie. De gegevens worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden. Een overdracht aan derden vindt alleen plaats in het kader van winstlogistiek.