PRIVACYBELEID


 

De PANDORA eSTORE wordt uit eigen naam geëxploiteerd door Supplies Distributors SA, rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, België (ondernemingsnummer: BE 0475.286.142) (hierna "SDSA") als een partner van PANDORA A/S (“PANDORA”).

SDSA en PANDORA vinden privacy belangrijk en willen dat u op de hoogte bent van de manier waarop we persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”, zoals hierna gedefinieerd) verzamelen, gebruiken en bekendmaken. Dit privacybeleid beschrijft onze handelwijze in verband met de Persoonsgegevens die we via deze website (“Website”) verzamelen. Dit privacybeleid gaat niet over de verzameling, het gebruik of de bekendmaking van informatie door derden op andere websites of offline. We kunnen dit privacybeleid wijzigen door een nieuw privacybeleid op deze website te plaatsen. U kunt nagaan wanneer dit privacybeleid voor het laatst herzien is aan de hand van de “LAATSTE UPDATE”-mededeling op aan het eind van dit privacybeleid. Wijzigingen in ons privacybeleid worden van kracht op het moment van plaatsing van het gewijzigde privacybeleid op onze website. Alle belangrijke wijzigingen in ons privacybeleid die de bescherming van je Persoonsgegevens die u al aan ons hebt verstrekt zouden verminderen, worden echter pas van kracht na u uitdrukkelijke toestemming daarvoor.


PRIVACYBELEID

“Persoonsgegevens” zijn de gegevens die een individu identificeren en die we verzamelen als u onze website gebruikt. Ze bestaan uit uw naam, postadres (inclusief factuur- en verzendadres), telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, IP-adres, MAC-adres, en bankrekening- en creditcardgegevens.
Als u Persoonsgegevens van een andere persoon geeft, zorg dan dat u het recht hebt om die gegevens met ons te delen.


HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

SDSA en PANDORA gebruiken Persoonsgegevens voornamelijk om zaken met u te doen volgens en/of in verband met onze contractuele relatie. We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
• reageren op uw verzoeken, zoals een vraag beantwoorden over onze producten, u helpen een winkel bij u in de buurt te vinden, uw bestelling leveren, uw betalingsmethode verwerken en/of u klantenservice verlenen;
• u informatie sturen over de Website, wijzigingen in onze voorwaarden en beleid en/of andere administratieve informatie;
• u informeren over producten, programma’s, diensten en aanbiedingen waarvan we denken dat die interessant voor u zijn (als u ons daar toestemming voor hebt gegeven);
• u e-mail laten versturen aan anderen door onze “stuur aan een vriend(in)”-functie;
• u mee laten doen aan acties, wedstrijden en vergelijkbare promotieacties en die activiteiten beheren. Voor sommige van deze activiteiten gelden nog aanvullende voorwaarden, waarin aanvullende informatie kan staan over hoe we uw Persoonsgegevens gebruiken en bekendmaken;
• persoonlijk op maat gemaakte content voor u maken op onze website en u persoonlijke op maat gemaakte aanbiedingen doen;
•onze interne doelstellingen faciliteren, te weten gegevensanalyse, audits, nieuwe producten ontwikkelen, onze website verbeteren, onze diensten verbeteren, gebruikstrends vaststellen en de effectiviteit van onze promotiecampagnes bepalen; en
• misbruik of fraude voorkomen of opsporen.


HOE WORDEN PERSOONSGEGEVENS DOOR DERDEN VERWERKT?

We kunnen Persoonsgegevens met derden delen voor de volgende doeleinden:
• met leveranciers voor de webhosting, gegevensanalyse, ICT-diensten, e-mail delivery services, uitvoeren van enquêtes, social-mediatoepassingen en posts, betaling- en creditcardverwerking, uitvoeren van bestellingen en andere vergelijkbare diensten voor SDSA of PANDORA;
• – na uw voorafgaande toestemming – met derden om hen contact met u op te laten nemen over producten, programma’s, diensten, informatie en aanbiedingen waarvan zij menen dat die interessant voor u kunnen zijn;
• om u te kunnen identificeren tegenover iedereen aan wie u berichten stuurt via de website;
• met sponsors van acties, wedstrijden en vergelijkbare promotieactiviteiten, als u deelneemt en de daarbij behorende voorwaarden accepteert;
• met u, voor diensten (zoals messageboards, chatfuncties, “profielpagina's” en blogs, communitysites met "deel uw verhaal" functionaliteit en beoordeling van producten) waardoor u informatie en materialen kunt posten. Let er wel op dat de informatie die u post of bekendmaakt via dat soort diensten (bijvoorbeeld Persoonsgegevens die in foto’s, verhalen, commentaren en video’s zit die u verstuurt) publieke informatie wordt en beschikbaar kan zijn voor bezoekers van de website en voor anderen;
•in het geval van een herstructurering, fusie, verkoop, joint venture, overdracht of andere vervreemding van alle of een deel van onze activiteiten, activa of aandelen (inclusief onder meer in verband met een eventueel faillissement of vergelijkbare procedure). In die gevallen blijft het privacybeleid van toepassing en van kracht; en
• slechts voor zover toegestaan (a) op grond van toepasselijk recht; (b) om aan een juridisch proces te voldoen; (c) om aan verzoeken te voldoen van overheden, inclusief overheden van landen buiten je land van vestiging; (d) om nakoming van onze voorwaarden af te dwingen; (e) om onze activiteiten te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen te beschermen en/of dat van u of anderen; en (g) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen in te stellen of de schade kunnen beperken die we kunnen lijden.
• In het kader van de uitoefening van een alternatieve geschillenbeslechting (ADR) is een dergelijke procedure toegankelijk via het ODR-platform . Indien wij er voor kiezen om deel te nemen aan een dergelijke alternatieve geschillenbeslechtigng, mogen wij PI aan de Europese Commissie, als beheerder van het ODR Platform en de ADR geschillenbeslechter die het geschil zal gaan behandelen, bekend maken.

Voor zover uw voorafgaande toestemming is vereist, zullen we u in andere gevallen van tevoren informeren over de voorgenomen overdracht van uw Persoonsgegevens aan derden. In dat geval geven we u de gelegenheid om ons uw toestemming te geven voor die overdracht of om ons die te onthouden.

Elke keer dat we de Persoonsgegevens in de mate als hiervoor beschreven aan derden bekendmaken in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zorgen we dat die bekendmaking in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke privacywetgeving is.


VERANTWOORDELIJKE PERSOONSGEGEVENS

PANDORA A/S is de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens volgens de Richtlijn betreffende de bescherming van persoonsgegevens 95/46/EG; SDSA en zijn moedermaatschappij PFSWEB, Inc. zijn de bewerkers van de Persoonsgegevens. PANDORA A/S bepaalt het doel en de middelen voor de verwerking. De Persoonsgegevens wordt voornamelijk verwerkt door SDSA, maar houd er rekening mee dat Persoonsgegevens ook kunnen worden overgedragen of verwerkt door een entiteit binnen de PANDORA Group die binnen de Europese Unie is gevestigd, met als doel de Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid. De PANDORA Group wordt hieronder gedefinieerd. Als de Persoonsgegevens worden overgedragen of verwerkt door een entiteit binnen de PANDORA Group, wordt deze entiteit ook beschouwd als de verantwoordelijke voor persoonsgegevens. Als PANDORA wordt genoemd in dit document in de rol van verantwoordelijke voor persoonsgegevens, kan dat daarom ook worden opgevat als zijnde van toepassing op de betreffende PANDORA-entiteit. PFSWEB, Inc. (moedermaatschappij van SDSA) is opgericht in de VS en is deelnemer aan het Safe Harbor-programma, ontwikkeld door het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Unie. PFSWEB, Inc. heeft zichzelf gecertificeerd volgens de Safe Harbor-beginselen overeengekomen tussen de VS en de EU. Meer informatie over het Safe Harbor-programma vind je op de Safe Harbor website van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken: http://export.gov/safeharbor/eu/eg_main_018365.asp.Daar kun je ook de certificering van PFSWEB Inc. zien. Als je direct met SDSA contact wilt opnemen over het Safe Harbor-programma, kun je een e-mail sturen naar:nl@pandora.net>nl@pandora.net.


OVERIGE INFORMATIE

Wij en onze leveranciers kunnen andere ook andere informatie dan Persoonsgegevens van u verzamelen, namelijk je type computer, uw schermresolutie, versie van het besturingssysteem en internetbrowser, evenals informatie die door het gebruik van cookies, pixel tags, web beacons en vergelijkbare technologieën wordt verzameld om u beter van dienst te zijn met meer op u gerichte informatie en om het voortgezette gebruik van de website te vergemakkelijken. Wij en onze leveranciers kunnen ook nog andere informatie verzamelen, zoals demografische gegevens, bijvoorbeeld uw stad of land, en we kunnen Persoonsgegevens aggregeren op een manier waarbij u of een andere gebruiker van de website uiteindelijk niet persoonlijk kan worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld door Persoonsgegevens te gebruiken om te berekenen welk percentage van onze gebruikers een bepaald netnummer heeft.


THIRD-PARTYWEBSITES

Dit privacybeleid heeft geen betrekking op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy, informatie en andere handelwijzen van derde partijen, tenzij we hen de Persoonsgegevens leveren die u ons hebt gegeven. Dat er een link op de website staat, betekent niet dat wij of aan ons verbonden bedrijven die website onderschrijven.

In sommige gevallen kan het zijn dat we u gebruik laten maken van betaaldiensten van derden om betalingen te doen. Als u een betaling wilt doen via een betaaldienst, wordt u doorgestuurd naar een webpagina die wordt gehost door de betaaldienst en niet door ons. Alle informatie die u via een betaaldienstpagina verstuurt, is onderworpen aan het privacybeleid van die betaaldienst en niet aan dit privacybeleid. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik door betaaldiensten van informatie die op een betaaldienstpagina wordt verzameld.

Als u betaalt met een betaalkaart die is afgegeven door een bank buiten de Europese Unie kunnen uw betalingsgegevens ook worden verzonden naar dat land om de verwerking van uw betaling mogelijk te maken. Door uw betaalkaartgegevens in te vullen gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw betalingsgegevens kunnen worden verzonden naar een niet-EU-land.

 

BEVEILIGING
We gebruiken redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om de Persoonsgegevens die wij beheren te beschermen. Die maatregelen voldoen aan de algemeen geaccepteerde beveiligingsstandaarden. Helaas kunnen we niet garanderen dat de overdracht van gegevens via het internet of het gegevensopslagsysteem 100% veilig is. Als er inbreuk op de beveiliging plaatsvindt die uw privacy redelijkerwijs kan raken, informeren we u daarover zo snel als redelijkerwijs mogelijk is.

 

KEUZES EN TOEGANG
U kunt er elk moment voor kiezen om de ontvangst van elektronische berichten van SDSA en PANDORA uit te schakelen en/of om SDSA en PANDORA te verbieden uw Persoonsgegevens te delen met derden voor hun marketingdoeleinden door ons te e-mailen]. Als u de door u eerder verstrekte Persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren, actualiseren, onderdrukken, verwijderen of ons gebruik daarvan anderszins wilt beperken, kunt u contact met ons opnemen door ons te e-mailen.Geef in uw verzoek duidelijk aan welke informatie u graag veranderd wilt hebben, waar u zich voor afmeldt, of u wilt dat uw Persoonsgegevens worden onderdrukt in onze database of laat ons anderszins weten welke beperkingen u wilt stellen aan ons gebruik van uw Persoonsgegevens.

 

COOKIES
Wat cookies betreft leggen de meeste browsers in de helpfunctie uit hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u uw browser kunt aanpassen zodat die u informeert als u een nieuw cookie krijgt of hoe u cookies helemaal uitschakelt. Vergelijkbare functies, zoals flash cookies, die worden gebruikt door browser add-ons, kunt u uitschakelen of verwijderen door de instellingen van de browser add-on te veranderen of via de website van de maker van de browser add-on. Cookies stellen u echter wel in staat om te profiteren van sommige belangrijke functies van onze website, dus we raden u aan om de cookiefuncties aan te laten staan. Anders worden bepaalde functies tijdens het winkelen op onze website uitgeschakeld. Lees ons cookiebeleid om meer te weten te komen over ons cookiegebruik en het privacybeleid van de partijen waarvan we webanalyse-instrumenten gebruiken of waarvan we geïntegreerde plug-ins op onze Websites hebben.

 

BEWAARTERMIJN
We bewaren je Persoonsgegevens zolang als noodzakelijk is om te voldoen aan de doeleinden beschreven in dit privacybeleid, tenzij de wet een langere bewaartermijn voorschrijft.

 

GEVOELIGE INFORMATIE
Stuur geen gevoelige persoonlijke informatie (zoals burgerservicenummers, informatie over etnische afkomst (zoals foto’s), politieke meningen, religie of andere overtuigingen, gezondheid, crimineel verleden of vakbondslidmaatschap) naar ons of maak die niet bekend op of via onze website.

 

DEFINITIE VAN DE PANDORA GROUP

Klik hier voor de PANDORA bedrijven binnen de EU en EEA.

 

CONTACT MET ONS
Als u vragen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op.

Dit privacybeleid is opgemaakt in zowel de Nederlandse als Engelse taal. Ingeval van strijdigheid is de Nederlandse versie leidend.


Laatste update: 25 maart 2014