hero_5
NU SHOPPEN
PANDORA Honeybee Charm
No. 767023EN16
€ 45,00
 
Golden Honey Charm
No. 767120EN158
€ 59,00
 
Honeycomb Lace Charm
No. 767039CZ
€ 79,00
 
Heart & Bee Charm
No. 767022
€ 49,00
 
PANDORA Shine Collier
No. 367080
€ 149,00
 
Queen Bee Collierhanger
No. 367075EN16
€ 79,00
 

BEKIJK DE COLLECTIE

767120EN158
€ 59,00
PANDORA SHINE
767160
€ 45,00
PANDORA SHINE
767022
€ 49,00
PANDORA SHINE
767044CZ
€ 89,00
PANDORA SHINE
267071
€ 45,00
PANDORA SHINE
767023EN16
€ 45,00
PANDORA SHINE
367075EN16
€ 79,00
PANDORA SHINE
767049EN16
€ 19,00
Geschikt voor een PANDORA Medaillon
167116EN16
€ 69,00
PANDORA SHINE
LIMITED EDITION
367126EN16
€ 199,00
PANDORA SHINE
LIMITED EDITION
567109EN16
€ 179,00
PANDORA SHINE
LIMITED EDITION
767039CZ
€ 79,00
PANDORA SHINE
167100CZ
€ 149,00
PANDORA SHINE
367111CZ
€ 79,00
PANDORA SHINE
267068CZ
€ 99,00
PANDORA SHINE
767128EN158
€ 79,00
PANDORA SHINE
367118EN158
€ 89,00
PANDORA SHINE
767052CSY
€ 89,00
PANDORA SHINE
767155
€ 45,00
PANDORA SHINE
767051CSY
€ 59,00
PANDORA SHINE
167089CSY
€ 69,00
PANDORA SHINE
167105
€ 59,00
PANDORA SHINE
767066EN158
€ 69,00
PANDORA SHINE
split_stack_1

MADE TO SHINE

Leer meer over PANDORA Shine.