Actie voorwaarden #DOSEETHEWONDERFUL x &C1. Deze actie wordt aangeboden door PANDORA B.V. Herengracht 480, 1017 CB, Amsterdam.

2. Deze actie loopt van 12-09 t/m 17/10.

3. De actie is toegankelijk voor iedereen die 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland is.

4. Deelname: Deel een foto van jouw mooiste alledaagse geluksmoment, groot of klein, op onze Facebook pagina met de hashtag #doseethewonderful en #andc en wellicht word jij de winnaar van de prijs zoals omschreven bij punt 7.

5. Er mogen uitsluitend eigen ervaringen gebruikt worden of waarover de auteursrechten beschikbaar zijn. Door deelname aan de actie geef je PANDORA het recht jouw foto op haar eigen kanalen te gebruiken.

6. De winnaar wordt geselecteerd op basis van een foto die laat zien hoe zij #doseethewonderful interpreteert. Deze persoon wint PANDORA sieraden t.w.v. €200. De winnaar wordt bepaald door het Marketing team van PANDORA. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

7. PANDORA sieraden t.w.v. €200.

8. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten.

9. Er geldt voor de te winnen prijs geen vervangingswaarde, de artikelen zijn niet inwisselbaar voor contanten. De prijs dient binnen 7 dagen na schriftelijke communicatie vanuit PANDORA geaccepteerd te worden en binnen 1 maand na deze schriftelijke communicatie in ontvangst te worden genomen. Mocht reactie van de winnende partij langer dan 7 dagen uitblijven houdt PANDORA BV het recht om een andere foto/ verhaal als winnaar te kiezen. Alle rechten van de originele winnaar vervallen op dat moment.

10. Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover deze op onderhavige actie van toepassing is, handelt PANDORA in het bijzonder in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

11. PANDORA is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

12. PANDORA behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op de Facebook pagina van PANDORA.

13. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door PANDORA.

14. In het geval je een opmerking, vraag of een klacht heeft over deze actie dan kun je contact opnemen met het Customer Service Support: 085 888 69 63 of mailen via: facebooknl@pandora.net.

15. Het uitreiken van de prijs wordt door het merk genoemd in punt 1 afgehandeld. Met de winnaar(s) wordt na afloop van de Actie door het merk, genoemd in punt 1, contact opgenomen. De prijswinnaar(s) ontvangt tot uiterlijk 2 maanden na de actie via facebook een privé bericht.

Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande Actievoorwaarden. Deze actievoorwaarden zijn te vinden op http:// PANDORA.net en https://nl.pandora.net Versie 2.0, mei 2017, “PANDORA” B.V.