Duurzaamheid bij Pandora

Als een toonaangevend wereldwijd bedrijf kijken we nauwgezet naar hoe we onze sieraden op een verantwoorde manier naar de consument brengen. We streven we ernaar om een koolstofarm bedrijf te zijn, circulariteit te stimuleren vanaf de kern van hoe onze producten zijn ontworpen tot het einde van hun leven en een voorbeeld te zijn van wat het betekent om inclusief, divers en eerlijk te zijn.

Ontdek Pandora's duurzaamheidsreis

HIGH_RGB_PAN_CORP17_0096_1116_N21_RGB

NAAR CIRCULARITEIT

Zilver en goud zijn unieke materialen die eindeloos kunnen worden gerecycled zonder hun unieke expressie te verliezen. Door te kiezen voor gerecyclede materialen kan je deel uitmaken van het verhaal van het materiaal en het je eigen maken.

Inkopen van gerecyclede metalen

Zilver is het metaal dat wij het meest gebruiken in onze sieraden en daarom de meest impactvolle plek om onze reis naar circulariteit te beginnen. Tegen 2025 kopen we alleen gerecycleerd zilver en goud om onze juwelen te maken.

Afvalbeheer

We vinden het belangrijk om het primaire productieafval in onze productiefaciliteiten in Thailand een tweede leven te geven.

Verbeterde verpakking

Pandora's verpakkingen met minder plastic gebruiken minder materialen, waardoor het gemakkelijker te recyclen is, maar toch de hoge kwaliteitsnormen van onze vorige verpakkingen handhaaft.

EEN KOOLSTOFARM BEDRIJF

We zijn op weg om onze uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te halveren en tegen 2040 een netto-nulbedrijf te zijn.

We hebben belangrijke stappen gezet door klimaatdoelen aan te kondigen die zijn goedgekeurd door het Science Based Target-initiatief. Hiermee kunnen we garanderen dat onze doelstellingen overeenkomen met ons aandeel van de reducties die nodig zijn om de opwarming van de aarde onder 1,5°C te houden.

PANDORA_LISBON__RECCE_0032

Hernieuwbare energie

Sinds 2020 koopt Pandora alleen duurzame energie in voor al haar productiefaciliteiten.

Koolstofneutraal in eigen bedrijfsvoering

Pandora zet zich in om tegen 2025 koolstofneutraal te zijn in haar eigen activiteiten. Dit omvat de implementatie van nieuwe energiebesparende maatregelen in onze productiefaciliteiten, kantoren, winkels en magazijnen.

Circulariteit als prioriteit

Om het gebruik van natuurlijke hulpbronnen te verlichten, is Pandora gecommiteerd om tegen 2025, 100% gerecycled zilver en goud te kopen voor de vervaardiging van haar sieraden.

MEDIUM_Pandora_Employees_GFX0242

INCLUSIEVE, DIVERSE EN EERLIJKE CULTUUR

Inclusie, diversiteit en eerlijkheid zijn essentiële onderdelen van het Pandora-merk en het is onze verantwoordelijkheid om de waardigheid en mensenrechten te respecteren van alle mensen die door ons bedrijf worden geraakt.

Eerlijke arbeidsomstandigheden

Onze productielocaties in Thailand bieden een veilige, gezonde en betrokken werkplek voor meer dan 13.500 mensen.

Diversiteitsdoelstellingen

Pandora streeft naar een inclusieve werkplek voor alle medewerkers. We hebben ons ten doel gesteld om tegen 2030 gendergelijkheid in leiderschap te bereiken.

Een commitment aan mensenrechten

Het mensenrechtenprogramma van Pandora sluit aan bij de VN-verdrag voor bedrijfsleven en mensenrechten (UN Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGP's).